Gunna Hesselbjerg   27 12 97 10

Om sorg

 

Få hjælp til at forstå og bearbejde din sorg

 

 

Så kommer du igennem den og kan fortsætte din liv.

 

Et tab kan være stort eller mindre – set for andre og måske også for dig selv – men uanset tabets størrelse er det IKKE tiden, der læger såret, men at du forholder dig til dine følelser, reaktioner og tanker. At du taler med andre om det, skriver om det, græder, skælder ud, hvad som helst...

 

Det er ikke TIDEN men de processer, du går igennem, der læger dine følelsesmæssige sår efter et tab

 

Har du mistet en kær, ægtefælle, ven, forælder, børn, andre familiemedlemmer, oplevet ulykker, lidt fysisk skade, har du fået en fysisk sygdom eller handicap, eller været alvorligere sygdom igennem, kan det være du har brug for at tale om dine følelser, for at få dine sår helet og komme videre i dit liv, få øje på nye muligheder.

 

Sorgen er lige så stor som den glæde, du havde ved det, du har mistet

 

Man kan ikke udefra bedømme om sorgprocessen er overstået, bare fordi der er gået tre måneder, et halvt eller et helt år. Man kan kun finde ud af det, ved at spørge om det. Det er der mange, der ikke tør, fordi de er bange for at rippe op i såret og gøre det værre.

 

Men vi kan kun rippe op i såret, hvis det ikke er helet. Og såret heles af de tårer, der grædes over tabet af det, vi elskede. Hvis vi ikke græder, kan vi ikke hele. Så indkapsles sorgen og optager plads i hjertet, som vi ellers kunne bruge til livet og til at udvikle nye følelser, ny tilknytning og ny kærlighed.

 

Sorgens faser

 

I sorgprocessen vil alle forskellige følelser vælte rundt, og alle følelser er helt normale. Også at føle, „at nu bliver jeg sindsyg“ og „kan jeg dø af sorg?“.

 

Sorgen kan inddeles i fire faser:

1 - 3 døgn: Chok – Man har IKKE forstået „det er sket“.

3 døgn - 1/2 år: Reaktion – Alle følelser i et stort kaos: Gråd, afmagt, tabsfølelse, frygt for sindsyge.

3 måneder - 1 år: Bearbejdning – Accept af tabet, i flere følelsesmæssige niveauer.

1/2 - 2 år: Nyorientering – Begynder at mærke livet igen, får lyst til noget igen, måske noget helt nyt.

 

Nogle følelser heler hurtigere end andre. Derfor vil faserne overlappe hinanden, og du vil opleve at skifte mellem forskelige følelser. Det bedste råd er at give dig hen i dine følelsers vold – prøver du at styre processen, bremser du den.

 

Selv om tabet skete for mange år siden, kan du stadig føle sorg. Det kan skyldes, at du ikke har fået bearbejdet sorgen tilstrækkeligt dengang. Det kan du gøre noget ved nu, det er aldrig for sent.