Gunna Hesselbjerg   27 12 97 10

> Priser

 

Baggrund

 

 

Som eksamineret psykoterapeut fra GAIA-Instituttet har jeg en 7-årig uddannelse. Jeg har selv været i terapi, hvilket er et krav for at blive psykoterapeut. Jeg har naturligvis tavshedspligt og er underlagt Psykoterapeutforeningens etiske regler.

 

Jeg tilbyder individuel psykoterapi, parsamtaler, familiesamtaler, workshops, hold og udviklingsgrupper samt foredrag og undervisning.

 

Mine metoder er samtale, psykoedukation, afspænding, kropsterapi, psykosyntese, tegneterapi, visualisering, coaching, meditation mm.

 

 

Find din indre perle!

 

Min personlige erfaringsbank er fra et liv fyldt med udfordringer såvel fysisk, psykisk og socialt – jeg har været igennem alle de emner, du kan finde på min hjemmeside. Jeg startede selv i psykoterapi i 1986 og har siden været i individuel terapi for at lære og forstå, hvordan mine handlemønstre havde indflydelse på mit liv. Jeg har gennem terapi repareret de ar på sjælen, som jeg fik i min barndom og senere i livet – fx skilsmissekrise og efterfødselsreaktion.

 

Jeg er selv mønsterbryder og har fundet min indre perle. Det er mit mål at hjælpe andre til også at finde deres perle.

 

Foruden psykoterapeut er jeg uddannet ergoterapeut og har i en lang årrække arbejdet i kommunale forvaltninger med alvorligt syge og handicappede, deres behov og problemer, sorg og krisereaktioner. Desuden har jeg voksenpædagogisk grundkursus i formidling og undervisning.

 

Jeg er medlem af HSP Foreningen.

 

 

 

Priser pr. 1. januar 2023

 

Individuel terapi: Kr. 750,- (90 minutter)

 

Parsamtale: Kr. 1.200,- (120 minutter)

 

Mailrådgivning med skriftlig feedback: Kr. 200 (pr 30 minutter)

 

Betaling sker på mobilepay ved hver samtale.

 

Det koster dig det samme at gå hos mig som at gå hos en psykolog, du har lægehenvisning til; hos mig får du den dobbelte tid. Det mener jeg er vigtigt for, at du får tid nok. Jeg har kort ventetid og ingen indberetningspligt over for det offentlige.

 

Afbud

 

Afbud skal ske senest dagen før inden kl. 16.00. I modsat fald betales for den bestilte samtale. Send en sms på 27129710.