Gunna Hesselbjerg   27 12 97 10

Om efterfødselsreaktioner

 

At blive ramt af en efterfødselsreaktion er som at blive ramt af en tsunami

 

 

Den naturlige udviklingsopgave, der følger i kølvandet på at blive forældre, forstyrres af en eller flere grunde. Det kan være fortidens fortrængninger, der dukker op til overfladen, uløste problemer og alt muligt andet, der så griber forstyrrende ind i forældre/barn-relationen. Blandet op med usikkerheden og søvnmangel og alt det andet, der er omkring fødsel/barsel, kan det føles som om, du bliver ramt af en tsunami. Der er bare det, at i tsunamien er der en masse vraggods, som du også bliver ramt af. Du kan føle, du er ved at miste fodfæstet og kæmper for livet.

 

 

Er det at blive mor eller far ikke, som du forestillede dig det?

 

 

Har du fået barn inden for det sidste års tid, og blev det at være mor (eller far) ikke, som du forestillede dig det? Har du fået det dårligt? Er du blevet deprimeret? Er jeres forhold blevet dårligere?

 

Efterfødselsreaktion

 

Ofte taler folk om efterfødselsdepression. Det er én ud af mange mulige efterfødselsreaktioner. Mellem hver 3. og 4. kvinde, der har født, får en fysisk eller psykisk reaktion, der vanskeliggør hendes liv og virker hæmmende i dagligdagen. Også mange fædre oplever en reaktion, de har svært ved at håndtere. Og så er der også kvinder, der oplever symptomerne allerede under graviditeten.

 

Efterfødselsreaktionen kan komme op til et helt år eller senere efter fødslen og kan give sig udslag i depressive tendenser som:

 

Problemerne er sjældent ensidige, men kan dreje sig om fødselsoplevelser, der er ubearbejdede, forholdet til barnet/børnene eller partneren, angstsymptomer, problemer med at slå til i såvel privatlivet som arbejdslivet osv.

 

 

Til pårørende

 

og andre der kommer i kontakt med en, der har en efterfødselsreation

 

Det er en meget alvorlig tilstand at få en efterfødselsreaktion. Det er vigtigt, at du støtter og hjælper. Det er vigtigt, at du KUN kommer med opmuntringer og hjælp. Se de 14 gode råd (under menupunktet Efterfødsel). Giv trøst og anerkendelse. Det er en normal reaktion på noget unormalt. Hjælp med at fjerne de påvirkninger, der forstærker kvindens reaktion. Lyt til hende og ros hende som mor. Ros barnet. Forkæl moren.

 

Så lang tid tager det at komme sig oven på en fødsel